Nu in uitvoering

Open tunnelbak
Het middendeel van de open tunnelbak is nagenoeg klaar. Eind mei is een volgende bouwfase van start gegaan. Nu zijn de beide uiteinden aan de beurt: aan de westzijde graven we in de richting van Hof te Dieren en aan het oostzijde in de richting van het Apeldoorns Kanaal. Vooruitlopend is de N348 tussen de Wilhelminaweg en het sluiscomplex, inclusief de N786 tot aan de Kattenberg, volledig gereconstrueerd.
Ter hoogte van het station is nu ook het dek gestort. Dit betekent dat het busstation weer terugverhuisd naar de centrale locatie en medio juli in gebruik genomen wordt. De werkzaamheden brengen met zich mee dat het verkeer vanuit de Wilhelminaweg niet meer rechtstreeks kan doorsteken naar de Spoorstraat. Automobilisten worden omgeleid via de Harderwijkerweg / Doesburgsedijk, Molenweg en de Zutphensestraatweg. De Spoorstraat en omgeving (waaronder het gezellige Horecaplein Oud-Dieren) blijven dus gewoon bereikbaar.

Bundeling
Na het afronden van de archeologische werkzaamheden aan de westkant hebben we de weg zo dicht mogelijk tegen het spoor aangelegd. Zo bundelen we de verkeerstromen en krijgt het landgoed Hof te Dieren meer aaneengesloten groen. De nieuwe weg wordt op maandag 7 augustus 2017 in gebruik genomen en aangesloten op de tijdelijke route voor doorgaand verkeer, de ‘slingerweg’ die voor het station langsloopt. Om aan de kant van Ellecom de bouw van het nieuwe kruispunt mogelijk te maken, leggen we ter hoogte van de Hofstetterlaan een tijdelijke rotonde aan voor doorgaand verkeer. Ook in Dieren zelf bouwen we een tijdelijke rotonde voor verkeer van en naar de Doesburgsedijk. Door het kruispunt Harderwijkerweg op te schuiven richting spoorlijn, ontstaat er werkruimte voor het graven en bouwen van de open tunnelbak op die plaats. Fietsers en voetgangers die van noord naar zuid willen (en omgekeerd) leiden we over het nieuwe tunneldek.

Stationsgebied
De passerelle wordt medio augustus in gebruik genomen, de liften volgen ongeveer een maand later. Tot die tijd blijft het station via het zogenoemde overpad bereikbaar. Via de passerelle kan men van noord naar zuid en omgekeerd, onder meer om het nieuwe (tijdelijke) busstation op het Stationsplein te bereiken. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage starten in juli, waarna in augustus de echte bouw kan beginnen. Als gevolg daarvan wordt de Noorder Parallelweg afgesloten. Fietsverkeer dat omrijdt als gevolg van de afgesloten spoorwegovergang Wilhelminaweg moet via de Oranjebuurt naar de Harderwijkerweg rijden. De parkeervoorziening is naar verwachting in maart 2018 klaar.