Nu in uitvoering

Open tunnelbak
Ter hoogte van het station is het graven grotendeels klaar. Vanaf de Wilhelminaweg tot aan de Harderwijkerweg is de tunnel op diepte, dat wil zeggen zo'n 6 tot 7 meter onder het huidige wegniveau. In de wanden zijn ‘ankernagels’ geplaatst, een soort nietjes die de wand helpen verstevigen. Momenteel staat het aanbrengen van de fundering centraal: eerst de werkvloeren, daarna de wapening, vervolgens de bekisting en tenslotte het beton. Het middendeel van de tunnelbak krijgt nu al echt vorm. Eind mei 2017 gaan we over naar de volgende bouwfase, het graven en bouwen aan de beide uiteinden van de tunnelbak.

Bundeling
Binnen Hof te Dieren staat het bundelen van weg en spoor centraal. In de omgeving van de Ellecomsedijk zorgde het archeologisch onderzoek voor een verrassing: er werd een grafveld uit de Midden-IJzertijd gevonden. Volgend voorjaar gaan we aan deze zijde aan de slag met de bouw van de fietsonderdoorgang. Verderop zijn de contourlijnen van de nieuwe parallelweg en de bolle es al goed zichtbaar. Ter hoogte van het oude Shell-station bouwen we verder aan de betonnen toerit voor de tunnelbak. Pas als de nieuwe N348 helemaal klaar is, zetten we het verkeer om. Op de plek van de bestaande weg komt een comfortabel fietspad in twee richtingen.

Stationsgebied
Aan de noordkant van het station bouwt REEF in opdracht van ProRail de voetgangersbrug die zorgt voor de bereikbaarheid van het perron en voor een goede verbinding tussen noord en zuid. De staalconstructie van de brug werd voorgebouwd bij een staalbouwer in Almelo en begin april  (deels) op zijn definitieve plaats gezet. De start bouw van de parkeervoorziening volgt later dit jaar. Pas als de parkeergarage in bedrijf is kunnen we het stationsplein verder inrichten. De aanleg van het stationsplein aan de zuidzijde hangt samen met de aanleg van de open tunnelbak op de N348. Dat plein wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd.