Documenten

De meest belangrijke en actuele informatie op basis waarvan de plannen voor Traverse Dieren tot stand zijn gekomen, vindt u terug in onderstaande documenten.

Voor het opstellen van de beide inpassingsplannen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Naast een milieueffectrapport (MER) gaat het onder meer om onderzoeken naar lucht- en bodemkwaliteit, geluid, wateraspecten, archeologie en cultuurhistorie, ecologie en verkeersaspecten (afwikkeling, veiligheid en dergelijke). U vindt de onderzoeksrapportages in de bijlagen onderaan deze pagina.

U kunt ook de ontwerphandleiding Traverse en Stationsomgeving Dieren downloaden:

Bekijk:

Hieronder vindt u ook de nieuwsbrieven uit het papieren tijdperk (t/m 2015). Sinds 2016 versturen we op regelmatige basis een digitale nieuwsbrief met daarin een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van dat moment. Alle informatie is ook op de website te vinden. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een mail te sturen aan traversedieren@gelderland.nl. Geef duidelijk uw naam en uw mailadres door en we zetten u per direct op de lijst.

Andere (archief)documenten kunt u opvragen via het aanvraagformulier.

Downloads