Veelgestelde vragen

1. Wie doet wat en wie betaalt?

De reconstructie van de provinciale wegen N348 en N786 is de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland, als wegbeheerder. De provincie gaat de huidige verkeersproblematiek te lijf met de aanleg van een 600 meter lange tunnelbak. De gemeente Rheden sluit hierbij aan door de omgeving rond station Dieren opnieuw in te richten. Hierbij worden de functies reizen, parkeren, verblijven en ontmoeten op een harmonieuze manier gecombineerd.
In totaal is er een bedrag van circa 106 miljoen euro beschikbaar voor dit project. Hiervan neemt het Rijk zo’n 53 miljoen voor haar rekening. De provincie Gelderland en de gemeente Rheden financieren de rest.

2. Waarom worden weg en spoor in het buitengebied gebundeld?

Door de weg en het spoor te bundelen is het mogelijk om ecologische en cultuurhistorische waarden te herstellen en/of te versterken.

  • het binnenpark van landgoed Hof te Dieren (rijksmonument) wordt weer een aaneengesloten geheel;
  • bundeling maakt ruimte voor een markante, nieuwe dorpsentree;
  • vloeiende overgang van traverse in tunnelbak;
  • fietsers hebben vrije doorgang en passeren de N348 via een fietstunnel. Wachten voor verkeerslichten behoort tot het verleden.

3. Hoe rijdt landbouwverkeer in de nieuwe situatie?

Landbouwverkeer maakt tussen Ellecom en Dieren gebruik van een parallelroute. Hier worden ook fietsers toegelaten. De parallelweg wordt veilig ingericht en voldoende breed gemaakt, zodat fietsers en landbouwverkeer elkaar probleemloos kunnen passeren. Ter hoogte van het station maakt het landbouwverkeer gebruik van de weg tussen het spoor en de tunnelbak. Op dit stuk worden geen fietsers toegelaten. Na de tunnel (na de Wilhelminaweg) rijdt het landbouwverkeer op de N348/N786 richting Spankeren of Kanaalweg.

4. Wat doet de provincie aan het terugdringen van de geluidsbelasting?

Het treffen van geluidsmaatregelen voor direct omwonenden staat hoog op de agenda. Daar waar nodig en mogelijk past de provincie ‘stil asfalt’ toe en/of een passende afscherming. Daarnaast is gekeken naar het resterende geluid in de woningen. Bij 110 woningen zijn maatregelen noodzakelijk om binnenshuis onder het gemiddelde van 33 decibel te blijven. De provincie spreekt met de betrokken huiseigenaren over een passend aanbod van geluidsisolerende maatregelen. De uitvoering hiervan is in volle gang.

5. Er komt meer treinverkeer. Hoe kom ik straks het spoor over?

In de toekomstige situatie wordt het doorgaand verkeer (Arnhem – Zutphen) gescheiden van bestemmingsverkeer dat per se in Dieren moet zijn. Men kruist elkaar dus niet langer. Dit heeft in ieder geval tot gevolg dat de wachtrijen voor het spoor substantieel korter zijn. Ook de komst van een tunnel onder het spoor bij de Burgemeester Willemsestraat heeft een positief effect op de afwikkeling van verkeer bij gesloten spoorbomen. Het aanpakken van het spoor zelf vormt geen onderdeel van dit project.