Nieuwsbrief Traverse Dieren oktober 2018

19-10-2018 Het spoor en de weg in het donker

In de nieuwsbrief van 19 oktober leest u over de werkzaamheden in de periode oktober en over de langere termijn.

Nieuwsbrief met overzicht werkzaamheden

We noemen ook het onderhoud dat in het plangebied wordt uitgevoerd aan het spoor in opdracht van ProRail.
Voor Traverse Dieren geldt dat de laatste werkzaamheden in het centrumgebied wat meer tijd vragen dan verwacht. Dat heeft onder meer te maken met een tekort aan personeel.
Tot en met begin volgend jaar vinden er nog diverse bouwactiviteiten plaats, met meer of minder ongemak voor de omgeving.

Voor een goed overzicht laten we de werkzaamheden ook in twee kaarten zien. Eén kaart met alle werkzaamheden in oktober en één kaart tot het einde van het gehele project.

Terug naar nieuwsoverzicht