Documenten

Bouwtekening

De meest belangrijke en actuele informatie op basis waarvan de plannen voor Traverse Dieren tot stand zijn gekomen, vindt u terug in onderstaande documenten.

Voor het opstellen van de beide inpassingsplannen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Naast een milieueffectrapport (MER) gaat het onder meer om onderzoeken naar lucht- en bodemkwaliteit, geluid, wateraspecten, archeologie en cultuurhistorie, ecologie en verkeersaspecten (afwikkeling, veiligheid en dergelijke). U vindt de onderzoeksrapportages in de bijlagen onderaan deze pagina.

U kunt ook de ontwerphandleiding Traverse en Stationsomgeving Dieren downloaden:

(Archief)documenten kunt u opvragen via het aanvraagformulier.