Nieuwsbrief Traverse Dieren februari 2019

5-3-2019 foto bouwlocatie onderdoorgang Kanaalweg

Er is weer een nieuwsbrief verschenen. Hierin leest u de stand van zaken en de planning over de uitvoering van de verschillende projecten van Traverse Dieren. Daarnaast is er aandacht voor onderwerpen die in de omgeving spelen.

In de nieuwsbrief leest u over de volgende werkzaamheden:

  • Openingsfeest zuidkant stationsgebied Dieren
  • Herinrichting Stationsplein Noord
  • Spooronderdoorgang Kanaalweg (N786), met onder andere een vooruitblik op de werkzaamheden en de treinvrijeperiode in maart 2019.
  • Sluiting informatiecentrum

Lees de nieuwsbrief van februari 2019.

Terug naar nieuwsoverzicht