Start werkzaamheden onderdoorgang Kanaalweg in Dieren

29-8-2018 Logo Traverse Dieren

Tussen september 2018 en maart 2020 bouwt BAM Infra BV in opdracht van spoorwegbeheerder ProRail een onderdoorgang onder het spoortraject Arnhem-Zutphen. Dit is onderdeel van het provinciale project Traverse Dieren. De onderdoorgang, die parallel aan het Apeldoorns Kanaal komt te liggen, gaat de bestaande gelijkvloerse spoorwegovergang in de N786 vervangen. Hierdoor kan verkeer sneller en veiliger de sporen (traject Arnhem-Zutphen) passeren.

Start werkzaamheden

Het bouwen van de onderdoorgang gaat niet zonder hinder. Vanaf 3 september 2018 starten de werkzaamheden op locatie. Hiervoor is het noodzakelijk om de N786 gedurende 14 maanden af te sluiten voor verkeer. Tijdens de bouw zijn er twee treinvrije periodes (buitendienststellingen van de sporen Arnhem – Zutphen ter hoogte van Dieren) waarbij dag en nacht continu wordt gewerkt. BAM Infra BV probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken. Onder andere door de bereikbaarheid van inwoners en bedrijven te garanderen met diverse omleidingsroutes.

Alternatieve rijroutes

Er zijn alternatieve rijroutes ingesteld (PDF 1,1 MB). Er lopen nog twee bezwaren tegen het provinciale verkeersbesluit. Bij het verkeersbesluit van de gemeente Rheden is sprake van verzoek voor een voorlopige voorziening. Dit kan nog leiden tot aanvullende maatregelen.

Doorgaand verkeer vanuit Arnhem richting Apeldoorn v.v.

Volgen omleidingsroutes via de Harderwijkerweg, de Imboslaan en de N786 en vice versa.

Doorgaand verkeer vanuit Zutphen richting Apeldoorn v.v.

Volgen omleidingsroutes via de Kwazenboschweg, de Zutphensestraat en de Engelenburgerlaan/Eerbeekseweg (N787) en vervolg op de Dierenseweg.

Vanaf maandag 3 september kunnen fietsers en voetgangers niet meer oversteken bij de spoorwegovergang Kanaalweg. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.

Bedrijven en bewoners Rinaldostraat / Zuider Parallelweg / Kattenberg

Bedrijven en bewoners Zuider Parallelweg – Rinaldostraat blijven bereikbaar vanaf het kruispunt met de Wilhelminaweg. Op de Zuider Parallelweg tussen de Wilhelminaweg en Burgemeester Willemsestraat geldt voor vrachtverkeer éénrichtingsverkeer. Voor autoverkeer blijft de Zuider Parallelweg in twee richtingen berijdbaar. Ter hoogte van de Kanaalweg komt een tijdelijke weg die de Zuider Parallelweg en de Burgemeester Willemsestraat (N786) met elkaar verbindt. Deze tijdelijke weg is voor auto- en vrachtverkeer in één richting berijdbaar.

De bewoners aan de Kattenberg en Burgemeester Willemsestraat blijven wel bereikbaar via het kruispunt N786/N348 tot de bouwplaats in twee rijrichtingen. Om de woningen aan de Kattenberg te bereiken wordt er een tijdelijke weg aangelegd.  

Tijdelijke maatregelen in Dieren

Naast de omleidingsroutes voor het verkeer worden er op twee locaties in Dieren extra maatregelen ingesteld. Met deze maatregelen wordt geprobeerd het verkeer op de juiste route te krijgen en te houden.

Tijdelijke verkeerslichten kruispunt Rode Kruislaan – Valeriuslaan – Harderwijkerweg

Gedurende de bouwwerkzaamheden worden er verkeerslichten ingezet ter hoogte van het kruispunt Rode Kruislaan – Valeriuslaan – Harderwijkerweg. De tijdelijke verkeerslichten hebben als doel om de doorstroming van het verkeer te reguleren.

Tijdelijke barrière Geitenbergweg voor autoverkeer

Voor de basisschool de Wensvogel worden barrières geplaatst, dit om sluipverkeer te ontmoedigen. Fietsers, voetgangers en brommers kunnen wel rechtdoor rijden over de Geitenbergweg. Na het instellen van de omleidingen worden de omleidingsroute en de Dorpsweg door Spankeren gemonitord.

Buitendienststelling spoor

Tijdens de werkzaamheden voor de onderdoorgang Kanaalweg in Dieren zijn twee treinvrije periodes ingepland en vastgesteld waarin dag en nacht wordt gewerkt:

  • Week 43: vrijdag 26 t/m maandag 29 oktober (de treinen rijden op maandagochtend weer).
  • Week 12: zaterdag 23 t/m maandag 25 maart 2019 (de treinen rijden op maandagochtend weer).

Voorafgaand aan deze nachtelijke werkzaamheden worden omwonenden en bedrijven hierover per brief geïnformeerd.

Informatie hulpdiensten

De hulpdiensten zijn vooraf over de afsluiting geïnformeerd.

Werken aan de weg

Werken aan de weg kan niet zonder overlast. Er wordt zoveel mogelijk gedaan om de overlast te beperken. Iedereen wordt dringend verzocht zich aan de omleidingsroutes te houden en de snelheid te matigen. Dit is veiliger voor weggebruikers én wegwerkers. Het volgen van officiële omleidingsroutes draagt ook bij aan het voorkomen van overlast voor omwonenden.

Traverse Dieren

In Traverse Dieren werken provincie en gemeente aan het verbeteren van de doorgaande weg zodat er minder files komen. Het gehele gebied rond het station wordt verbeterd en veiliger gemaakt. Dit heeft een grote impact op Dieren en de inwoners en betekent ook voor automobilisten dat zij zich moeten aanpassen. Weggebruikers moeten gebruik maken van alternatieve routes. En dat is soms even wennen De provincie en de gemeente werken nauw samen om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Werken aan de weg kan echter niet zonder verkeershinder. Wegwerkzaamheden zijn altijd van tijdelijke aard. Houden aan de alternatieve routes betekent bijdragen aan verkeersveiligheid en verminderen van hinder voor de omgeving.

Terug naar nieuwsoverzicht