Contactgegevens

Traverse Dieren is een samenwerkingsproject van de provincie Gelderland, gemeente Rheden en ProRail.

De provincie is verantwoordelijk voor de reconstructie van de provinciale weg N348. Voor de uitvoering staat de 'Combinatie Traverse Dieren' aan de lat, een samenwerkingsverband tussen de aannemers BESIX, Mourik en Hegeman. De gemeente Rheden richt zich op de herinrichting van de stationsomgeving waarbij de parkeervoorziening en de bouw van de passerelle het meest in het oog springen. Voor die projecten zijn de aannemers BallastNedam en Reef Infra betrokken. Spoorwegbeheerder ProRail is verantwoordelijk voor de aanpassingen op en rond het spoor.


Voor gerichte vragen of informatie kunt u gebruik maken van een van de volgende mogelijkheden:

Combinatie Traverse Dieren

Voor vragen over de bouw van de open tunnelbak, het bundelen van weg en spoor, de fietstunnel aan de zijde van Ellecom en de bouw van een tweede brug over het Apeldoorns kanaal (ter hoogte van de Spankerenseweg) kunt u terecht bij omgevingsmanager Wilco Zeilmaker van BESIX via dieren@besix.com.

Provincieloket

Het Provincieloket is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (026) 359 99 99 of stuur een mail naar provincieloket@gelderland.nl. Uw vragen worden in eerste instantie behandeld door Frank Montanus, omgevingsmanager provincie Gelderland.

Op www.bereikbaargelderland.nl vindt u een overzicht van alle actuele wegwerkzaamheden in Dieren en de rest van de provincie Gelderland.

Gemeente Rheden

De gemeente Rheden is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur op nummer (026) 49 76 911. U belt het best met de gemeente als u vragen heeft over de parkeervoorziening, de passerelle en het inrichting van de stationsomgeving.

ProRail

Bij noodgevallen of ernstige overlast vanwege spoorwerkzaamheden neemt u rechtstreeks contact op met ProRail via 0800-776 72 45 (gratis).


Informatiecentrum

Op de kop van de Spoorstraat, pal naast de bouwkeet hebben we een Infocentrum ingericht. U kunt er op woensdag, vrijdagen en zaterdagen binnenlopen tussen 14 en 17 uur. Inge Vlaswinkel treedt op als vaste gastvrouw. U kunt ook buiten openingstijden het centrum bezoeken. Dat gaat enkel op afspraak; aanmelden kan via dieren@besix.com.