Project Traverse Dieren

Kranen aan het werk in Dieren

Het gebied rondom het station Dieren is de afgelopen jaren grondig verbeterd. Ook de verbinding tussen Ellecom en Dieren is volledig vernieuwd. Aan de noordoostkant van het projectgebied is met en nieuwe kruising en brug de Kanaalzone opgeknapt. Het project Traverse Dieren bestaat, naast het opknappen van de N348 zelf, uit 9 infrastructurele deelprojecten (PDF 7 MB).

Het verkeer in en rond Dieren liep de afgelopen jaren tijdens de spits regelmatig vast. Traverse Dieren zorgt voor een betere doorstroming en een veilige stationsomgeving.

Entree Dieren

Vanuit de richtingen Arnhem-Ellecom rijdt autoverkeer sinds augustus 2017 over de nieuwe N348 langs het spoor. Bij Ellecom kruist de weg een fiets- faunatunnel, die uitkomt op een nieuwe verbinding voor langzaam, bestemmings- en landbouwverkeer door Hof te Dieren (de ‘postroute”).

Open tunnelbak

Centraal in het plan staat de aanleg van die 600 meter lange tunnelbak voor doorgaand verkeer ter hoogte van het station. Het lokale verkeer rijdt via de vernieuwde Harderwijkerweg het dorp in en uit. Bovendien worden de beide helften van Dieren weer met elkaar verbonden. De open tunnelbak is in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

Stationsplein, parkeergarage en passerelle

Het stationsgebied wordt ingericht als verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers, inclusief een voetgangersbrug (passerelle) die beide stationspleinen met elkaar verbindt. Een nieuwe gratis parkeergarage zorgt ervoor dat de grote parkeeroverlast in de omgeving van het station tot het verleden behoort.

Dieren noordoost

Vanaf augustus 2018 is de kruising tussen Kanaalweg en Spankerenseweg vernieuwd en verbreed, met een veiliger oversteek naar compleet vernieuwde Edybrug met een dek van fibercore.

Spoorwegonderdoorgang Kanaalweg

In september 2018 is gestart met de aanleg van een spooronderdoorgang en een nieuwe verbinding tussen de Kattenberg en de Zuider Parallelweg. Dit is het laatste onderdeel van Traverse Dieren. De verwachting is dat de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang in maart 2020 klaar zijn. Zie voor meer informatie de aparte pagina.

Planning project Traverse Dieren

2015 Start voorbereidende werkzaamheden
2018 Uitvoering
2020 Gereed

Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitvoering. Het gehele project 'Traverse Dieren' (inclusief de spooronderdoorgang waarvan het werk begin 2018 is aanbesteed) is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 klaar.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht in het informatiecentrum of telefonisch contact met ons opnemen. Zie het overzicht met contactgegevens.