Achtergrond

Kranen aan het werk in Dieren

Het verkeer in en rond Dieren liep de afgelopen jaren tijdens de spits regelmatig vast. Traverse Dieren zorgt voor een betere doorstroming en een veilige stationsomgeving. Daar heeft de gehele regio profijt van, want doorgaand verkeer gaat straks onderdoor, zonder oponthoud bij de verkeerslichten, via de open tunnelbak. Het lokale verkeer gaat bovenlangs. Bovendien worden de beide helften van Dieren weer met elkaar verbonden.

Naast deze verbeterde en veiliger doorstroming wordt de N348 zo dicht mogelijk bij de spoorlijn gelegd en krijgt het landgoed Hof te Dieren een meer aangesloten structuur.

Open tunnel en vernieuwd stationsgebied

Centraal in het plan staat de aanleg van die 600 meter lange tunnelbak voor doorgaand verkeer ter hoogte van het station. Het lokale verkeer rijdt via de vernieuwde Harderwijkerweg het dorp in en uit.

Het stationsgebied wordt ingericht als verblijfsgebied voor voetgangers en treinreizigers, inclusief een voetgangersbrug die beide stationspleinen met elkaar verbindt. Er komt een nieuwe parkeervoorziening waardoor parkeeroverlast in de omgeving van het station tot het verleden behoort. Het busstation komt op het dak van de open tunnel, en staat nu al op de juiste plek.

De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2015 gestart. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitvoering ervan. Het gehele project 'Traverse Dieren' (inclusief de spooronderdoorgang waarvan het werk begin 2018 wordt aanbesteed) is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2020 klaar. De open tunnelbak is al in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.