Over deze site

Inhoud van de site

Deze website wordt onderhouden en beheerd door de provincie Gelderland en de gemeente Rheden, de twee organisaties die samen met ProRail zorgen zorgen voor de ontwikkeling en uitvoering van het project Traverse Dieren. De website biedt onder meer:

  • nieuws en actualiteiten;
  • informatie over het project en de diverse deelprojecten;
  • informatie over de planning van de uitvoering en de actuele stand van zaken buiten;
  • contactgegevens voor vragen, klachten en meldingen.

Auteursrecht

Op een deel van het beeldmateriaal op deze site rust auteursrecht. Wilt u beeldmateriaal hergebruiken dan kunt u daarvoor toestemming vragen via provincieloket@gelderland.nl.