Uitvoering

Werken aan de tunnelbak

De tweede grote bouwfase vanaf augustus 2017 tot juni 2018 is momenteel van kracht. Hierin wordt de tunnelbak verder uitgebouwd ter hoogte van de kruisingen Wilhelminaweg en Harderwijkerweg. Ook leggen we de oude postroute voor langzaam, bestemmings- en landbouwverkeer in Hof te Dieren aan en bouwen we het nieuwe kruispunt Ellecom met de fietstunnel. Na het afronden van de archeologische werkzaamheden aan de westkant hebben we de nieuwe weg zo dicht mogelijk tegen het spoor aangelegd. Deze weg sluit aan bij de tijdelijke ‘slingerweg’ die voor het station langsloopt. Het landgoed Hof te Dieren krijgt meer aaneengesloten groen.

Om aan de kant van Ellecom de bouw van het nieuwe kruispunt mogelijk te maken, is ter hoogte van de Hofstetterlaan een tijdelijke turborotonde aangelegd voor doorgaand verkeer. Ook in Dieren zelf is een tijdelijke turborotonde voor verkeer van en naar de Doesburgsedijk. Vanwege de beperkte ruimtes en de borging van veiligheid gelden aangepaste maximumsnelheden.

Stationsgebied

De voetgangersbrug en de liften zijn in gebruik. Via die brug kom je gemakkelijk van noord naar zuid en omgekeerd. De bouw van de parkeergarage met 345 plaatsen is ook gestart en daarom is de Noorder Parallelweg afgesloten. Fietsverkeer dat vanwege de afgesloten spoorwegovergang van de Wilhelminaweg naar de overkant wil, rijdt nu via de Oranjebuurt naar de Harderwijkerweg.

De parkeervoorziening is naar verwachting in het voorjaar van 2018 klaar.